Dermatologie - multidisciplinair en multicultureel

Ik heb mijn betaalde rekening ingediend bij de zorgverzekeraar maar zij willen een betalingsbewijs. Kan de Statenkliniek mij helpen?
Wij bevestigen graag de betaling van uw rekening per e-mail. Een andere mogelijkheid is dat u een foto of iets dergelijks van de overboeking vanuit uw online bankieren app naar uw verzekeringsmaatschappij stuurt. Wij kunnen u helaas geen rekeninguittreksel sturen.
Hoe lang moet ik wachten tot een consult of behandeling?
Onze wachtlijst is kort. U kunt bij Statenkliniek een dokter zien binnen enkele werkdagen. Bij spoedgevallen kunt u in de meeste gevallen dezelfde dag nog terecht bij de dokter. Vriendelijk verzoeken wij u aan ons door te geven als het om een spoedgeval gaat. Wij geven de wachttijden maandelijks aan de overheid door. Hoe deze cijfers precies uitzien kunt u hier terug vinden.
Wat moet ik meenemen?
Neem bij uw eerste bezoek aan de kliniek uw verwijzing van de huisarts (alleen als u de factuur later wil bij de Nederlands zorgverzekeraar indienen), uw identiteitskaart en verzekeringskaart mee. Op onze website is een privacy en behandelovereenkomst gepubliceerd, https://statenkliniek.nl/nl/downloads. Ons verzoek is dit document door te lezen voor uw consult plaatsvindt. Wanneer u zich aanmeldt bij de balie vragen wij u het document te ondertekenen.
Heb ik een verwijsbrief nodig?
Nee, voor een afspraak heeft u geen verwijsbrief nodig. Een verwijsbrief van de huisarts is alleen nodig als u de factuur bij de zorgverzekeraar wilt indienen. Als u buitenlands verzekerd bent, hangt het van uw eigen zorgverzekering af of deze een verwijsbrief vereist.
Moet ik iets betalen?
Ja. U betaalt het gehele factuur direct aan de Statenkliniek. Deze factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis ontvangt u het hele factuurbedrag of een gedeelte daarvan terug. We adviseren om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar als u specifieke vragen heeft over de vergoeding van kosten.
Wat zullen de kosten zijn die u mij gaat factureren?
De kosten voor het eerste consult bedragen tussen de 160 en 220 euro, afhankelijk van de diagnose en de voorgestelde therapie. Uw Nederlandse verzekering (indien van toepassing) vergoedt het volledige bedrag of minimaal een bepaald percentage (ongeveer 60 procent) afhankelijk van uw dekking. Wij hebben twee soorten van lijstjes met tarieven. Eén van de lijstjes is bedoeld voor de medisch behandelingen en ingrepen (passantentarieven) en de tweede lijst voor de cosmetische behandelingen en de laserbehandelingen (onvergoede zorg). U kunt alle hier terug vinden.
Ik zou mijn rekening graag op dezelfde manier gespecificeerd zien als bijvoorbeeld in Duitsland gebruikelijk is. Is dat mogelijk?
Helaas niet. Wij zijn gebonden aan de Nederlandse regelgeving inzake medische facturering. In dit artikel kunt u meer lezen over de achtergrond.
Ik heb gehoord dat ik recht heb op ten minste twee behandelingen in één zorgtraject. Is dit waar?
Helaas is dit niet juist. Het aantal behandelingen hangt af van de diagnose en de voortgang van de genezing. Meer informatie vindt u hier: https://statenkliniek.nl/nl/blog/files/faqinvoices.html#treatment.
Kan ik mijn rekening direct na de behandeling meenemen en ter plekke betalen?
Dit is inderdaad mogelijk als u dat wenst, maar alleen als u de rekening niet bij een Nederlandse zorgverzekeraar wilt indienen, zie ook: https://statenkliniek.nl/nl/blog/files/faqinvoices.html#immediate.
Ik heb mijn factuur bij mijn Nederlands zorgverzekeraar ingediend, maar ze willen niet betalen. Dat kan toch niet?
Inderdaad, zij moeten tenminste een bepaalde percentage betalen. Meer hierover zie: https://statenkliniek.nl/nl/blog/files/non-contracted.html
Waarom rekent u niet direct met de zorgverzekeraar af?
Inderdaad, het is niet de standaard manier voor Nederlandse praktijken (behalve b.v. tandartsen). Er zijn meerdere redenen waarom wij dit hanteren. Voor meer informatie, klikt u hier.
Kan ik mij in uw praktijk Botox® laten injecteren?
Ja dat kan. Als er een medische indicatie is (bijv. overmatig zweten) wordt het soms door de zorgverzekeraar vergoed. Als er sprake is van een cosmetische aandoening, betaalt u de rekening zelf (net zo als voor de medische indicatie), maar moet u rekening houden dat het niet door de zorgverzekeraar vergoed wordt. Wij adviseren u om uw zorgverzekeraar te benaderen.
Stacks Image 106
Stacks Image 109
Stacks Image 112
Stacks Image 115
Stacks Image 118
Stacks Image 124
Stacks Image 127
Stacks Image 130
Stacks Image 133
Stacks Image 136

Klik hier om onze privacy verklaring te lezen. Wij gebruiken geen cookies.